Velkommen til barnehage- og SFO-portalen


Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass, velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage eller SFO.

Dersom du er folkeregistrert i Hamar kommune anbefaler vi at du logger deg inn for å søke om plass. Dette for at du skal få lagret dine kontaktopplysninger, som e-post, mobilnummer. Ha også fødselsnummer klart.
Dersom du ikke er folkeregistrert i Hamar kommune ennå, kan du søke uten å være logget inn. Da må du logge inn etter at søknaden er registert, og oppdatere dine kontaktopplysninger

Søknadsfrist til hovedopptaket for barnehage er 1. mars hvert år. For SFO er søknadsfristen 15. mars. Når du er pålogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Er det første gangen du er pålogget; oppdater familiens personopplysninger.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være pålogget.
I perioden 2.mars til og med 31.mars vil det ikke være mulig å endre søknad (gjelder barnehage). Dette på grunn av hovedopptaket.

Endre eksisterende plass eller si opp plassen
For å søke om endring av plasstørrelse eller si opp plassen, må du være innlogget.